Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Năm học 2010 – 2011


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH TÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THUẬN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Bình Hưng Hoà A, ngày 23 tháng 9 năm 2010

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

A.    ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.      Số liệu:
a)     Học sinh:
Khối lớp
Số lớp
Số học sinh
Nữ
Ghi chú
1
10
396
178

2
7
286
147

3
11
449
206

4
10
418
221

5
11
445
207

Cộng:
49
1994
959

b)     CB – GV – CNV: 66, trong đó: + Ban giám hiệu  : 3
+ Giáo viên          : 55
+ Công nhân viên: 8
2.      Thuận lợi: 
-  Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo ngành và của Ban Giám Hiệu nhà trường.
-  Nhân sự phụ trách thư viện có thâm niên công tác, hiện đang theo học Cao đẳng ngành thư viện – thông tin để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong việc phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học.
-  Hồ sơ sổ sách được thực hiện đầy đủ, cập nhật thường xuyên, đúng kỹ thuật nghiệp vụ.
-  Thư  viện ở tầng trệt thoáng mát tạo điều kiện thuận lợi cho GV, HS đọc sách.
3.      Khó khăn:
-      Diện tích phòng thư viện mới chỉ đạt ở mức tối thiểu của chuẩn nên cũng hạn chế phần nào việc tổ chức cho học sinh đọc sách vào giờ ra chơi.

B.     NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
-  Tăng cường bổ sung tài liệu, sách báo, đồ dùng dạy học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng thư viện đạt tiên tiến theo Quyết định 01/2003/BGD&ĐT; xây dựng và củng cố tủ sách giáo khoa dùng chung, tủ sách đạo đức, tủ sách pháp luật trong nhà trường. Phát hành sách giáo khoa, thực hiện tốt việc bổ sung mua sắm sách tham khảo, sách nghiệp vụ và đồ dùng dạy học theo hướng tự  trang bị. Phát động phong trào tặng sách, tự làm đồ dùng dạy học.
-  Phối kết hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, Đoàn Đội trong việc thực hiện chương trình hoạt động thư viện.
-  Kiểm tra đầu năm, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giao khoa và đồ dùng học tập.
-  Biên soạn thư mục, sưu tầm và giới thiệu sách báo có liên quan đến việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu bổ sung kiến thức cho giáo viên và học sinh với nhiều hình thức: tuyên truyền vận động, hội thảo, hội thi, thực hiện các chuyên đề … chào mừng 20/10, 20/11, 8/3, 26/3, 30/4, 19/5.
-  Thực hiện đầy đủ các hồ sơ sổ sách, nghiệp vụ quản lý thư viện theo đúng chuyen môn bồi dưỡng nghiệp vụ.
-  Xử lý các khâu kỹ thuật nghiệp vụ, thực hiện việc tự  kiểm tra đánh giá, tiếp tục phấn đấu để đạt thư viện tiên tiến.
C.    BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
-         Bổ sung đủ sách giáo khoa và sách giáo viên cho giáo viên - học sinh.
-         Bố trí sắp xếp kho sách, phòng đọc phục vụ cho năm học mới.
-         Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch của Quận.
-         Thành lập mạng lưới cộng tác viên , phối hợp với Đoàn – Đội tổ chức và phát động phong trào tặng sách cho học sinh có hoán cảnh khó khăn. Đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa.
-         Thực hiện xử lý kĩ thuật tài liệu, cập nhật hồ sơ sổ sách, báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT theo đúng tiến độ.
-         Tăng cường các hoạt động thư viện phục vụ dạy và học:
+  Xây dựng bổ sung “tủ sách pháp luật”
+  Bổ sung sách mới cho “tủ sách đạo đức”, “tủ sách Bác Hồ”.
+  Thực hiện chuyên đề: đố vui, thi kể chuyện sách, báo tường…
-         Sưu tầm tài liệu, biên soạn thư mục giới thiệu sách.
-         Tích cực hỗ trợ giáo viên – học sinh trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.
D.    CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
-         Đảm bảo đủ sách cho giáo viên giảng dạy và tham khảo.
-         Sách giáo khoa: 100 % học sinh có sách giáo khoa.
-         Báo, tạp chí: 7 loại/ năm.
-         Bổ sung sách: 500 bản/năm.
-         Kỹ thuật nghiệp vụ:
+  Tiến hành phân loại, mô tả, tổ chức mục lục và xếp kho theo đúng kỹ thuật nghiệp vụ.
+  Thực hiện mục lục treo tường.
+  Có nội quy thư  viện, khẩu hiệu thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng sách trong thư viện.
+  Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng nghiệp vụ.
+  Kiểm kê thanh lý tài sản theo quy định, cập nhật kịp thời.
-         Công tác bạn đọc:
+  Số lượng giáo viên đến thư viện: 80%
+  Số lượng giáo viên mượn sách: 100%
+  Số lượng học sinh đến thư viện: 100 %
-         Hoạt động thư viện:
+  Tổ chức mạng lưới thư viện để phát triển phong trào đọc sách.
+ Giới thiệu sách mới hàng tháng, thông báo sách mới ở bảng giới thiệu sách.
+  Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK của học sinh vào đầu năm, đảm bảo 100 % học sinh có  SGK.
+  Tổ chức chuyên đề (thi kể chuyện sách, đố vui, báo tường …): 1 lần/năm
+  Chiếu phim cho học sinh về ATGT, ca nhạc thiếu nhi, cổ tích Việt Nam …
+  Biên soạn thư mục: 1 thư mục/năm
                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                 


                                                                                       
            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét